Digitalt frukostmöte med Suntarbetslivs resursteam

17 september, 2021

Friska och attraktiva arbetsplatser är bättre rustade att möta utmaningar och får medarbetarna att trivas och bli engagerade. Men hur gör man? Träffa oss och ta reda på mer!

Under ett digitalt frukostmöte berättar vi om arbetssättet som Suntarbetslivs resursteam har utvecklat för att stödja kommunala företag i arbetsmiljöarbetet. Vi presenterar erbjudandet och berättar mer om hur resursteamet jobbar, vem stödet är till för och hur ansökan går till.

Målgrupp
Frukostmötet riktar sig till dig som är vd, HR-ansvarig, arbetsmiljöstrateg eller motsvarande. Du ansvarar för eller arbetar med arbetsmiljöfrågor i ett kommunalt företag.

Medverkande:
Cecilia Skeppar och Petra Bollvik från Suntarbetsliv samt Ann-Charlotte Rand, Arbetsmiljöstrateg på Sobona.

 

"Jag kan se att flera av de kommunala företagen skulle bli berikade i sin arbetsmiljö om de bjuder in resursteamet. Det är en sådan chans som bara finns i ett och ett halvt år till”

 

Ann-Charlotte Rand, Arbetsmiljöstrateg, Sobona

 

Kort om resursteamet – så arbetar vi!
Tillsammans med er gör vi en nulägesanalys av vilka friskfaktorer som är väl utvecklade och vilka som behöver stärkas i er organisation. Syftet är att hitta det som fungerar väl och det som behöver utvecklas för att få friskare arbetsplatser. Vi arbetar fram strategier och handlingsplaner, och utifrån nuläget vägleder resursteamet er i hur ni systematiskt kan prioritera, välja metoder, verktyg och insatser. Arbetssättet bygger på forskning och många års erfarenhet. Målet är att skapa en friska och attraktiva arbetsplatser.

Varmt välkommen önskar vi på Sobona!

Information

När?
2021-09-17, 09:30 - 10:15
Var?
Webbsändning
Kursledare
Ann-Charlotte Rand
Sista anmälningsdatum
2021-09-16

Har du några frågor om din anmälan?

Pia Saajakari
Administrativ chef