Avtalsbyte till Huvudöverenskommelse HÖK och Allmänna bestämmelser (AB) för bransch Utbildning

23 september, 2021

Syftet med webbinariet är att svara på och belysa de frågeställningar som uppstått inför avtalsbytet som träder i kraft den 1 januari 2022.

Den 1 januari 2022 kommer hela bransch Utbildning att tillämpa samma centrala kollektivavtal, huvudöverenskommelse (HÖK) med villkorsbilagan Allmänna bestämmelser(AB). Medlemmar inom fd KFS branschavtal kommer beröras av byta av centralt kollektivavtal. Med anledning av kollektivavtalsbytet, sändes en avtalsutbildning om de viktigaste förändringarna den 1 juni 2021.

Som deltagare på detta webbinarium som kommer fokusera på era frågor inför avtalsbytet, så ska du ha förberett dig genom att ha tagit del av vårens avtalsutbildning. Syftet med webbinariet är att svara på och belysa de frågeställningar som uppstått inför avtalsbytet som träder i kraft den 1 januari 2022.

Under den här dagen kommer vi branschförhandlare att vara tillgängliga på e-post och telefon, se kontaktuppgifter, för att samla in era frågor inför frågestunden som kommer ske via chatt. Svaren från dagens frågor kommer att sammanställas på lämpligt sätt och tillgängliggöras för er medlemmar. Vi kommer även informera om höstens övriga utbildningsinsatser kopplade till bytet till HÖK/AB.

Efter webbinariet ska du:

  • Haft tillfälle (som förberedelse inför webbinariet) att i repris, se vårens avtalsutbildning om avtalsförändringarna inför kommande avtalsbyte den 1 januari 2022.
  • Fått möjlighet att ställa frågor och ta del av andra medlemmars frågor som uppstått efter vårens avtalsutbildning.
  • Fått viss fördjupning om en eller flera svårigheter just för bransch Utbildning i samband med kommande avtalsbyte.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med HR, personalfrågor, chef eller motsvarande som arbetar med kollektivavtalsfrågor.

Utbildningen är kostnadsfri för Sobonas medlemmar.

Varmt välkomna önskar vi på Sobona!


Kontakta kursledare:

Johanna Forsberg
Förhandlare: Region- och samhällsutveckling, Utbildning
Mattias Niinisaari
Förhandlare: Räddningstjänst, Utbildning

Information

När?
2021-09-23, 15:00 - 16:30
Var?
Webbsändning
Kursledare
Johanna Forsberg och Mattias Niinisaari
Sista anmälningsdatum
2021-09-19

Har du några frågor om din anmälan?

Pia Saajakari
Administrativ chef