Informationsmöte: Vd-programmet

23 april, 2021

Välkommen på kostnadsfritt informationsmöte via Zoom.

Programmet syftar till att stärka förmågan att ta sig an det komplexa uppdraget att leda, driva och utveckla kommunala företag. Vi kombinerar forskningsbaserad kunskap med systematisk erfarenhetsutbyte.

Därtill ger programmet rika möjligheter till nätverkande med andra i liknande situation.
Ek dr Gunnar Westling, programledare och Anna Lirén, ansvarig för Kommunala företagens ledarskapsakademi på Sobona, berättar om innehåll och upplägg i detta program samt svarar på frågor om Kommunala företagens ledarskapsakademi i sin helhet.

Datum: 2021-04-23
Tid: 11.45-12.30