Informationsmöte: Det nära ledarskapet

23 april, 2021

Välkommen på ett kostnadsfritt informationsmöte via Zoom.

Programmets övergripande syfte är att stärka, lyfta och trygga det ledarskap som oftast är viktigast för en organisation – det nära ledarskapet som utövas ”i den första linjen”, och ge dig som deltagare en starkare helhetssyn på vad det innebär att vara chef i en demokratiskt styrd verksamhet.

Ek dr Tina Nilsson, programledare och ek dr Gunnar Westling, rektor för Kommunala företagens ledarskapsakademi, berättar mer om innehåll och upplägg i detta program samt svarar på frågor om Kommunala företagets ledarskapsakademi i sin helhet.

Datum: 2021-04-23
Tid: 12:30-13:15