Uppstart: Det strategiska ledarskapet

13 september, 2021

Skräddarsytt för dig som är chef med strategiskt ansvar direkt underställd högste chef.

Programmet Det strategiska ledarskapet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi. Utbildningsprogrammen är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.