Kommunföretags­ekonomi

28 april, 2021

Kommunföretagsekonomi är en utbildning som vår samarbetspartner Bild & Runsten har skräddarsytt för kommunala företag och som du som medlem i Sobona kan ta del av till rabatterat pris.

I takt med att behoven av samhällsnyttiga tjänster ökar mer än tillgängliga resurser ställs de kommunala företagen inför stora ekonomiska utmaningar. Samtidigt har medborgarna höga förväntningar på att de kommunala företagen driver ekonomisk hållbarhet i samhället och levererar samhällsnyttan så effektivt som möjligt. Det här gör att det blir viktigare än någonsin att verkligen förstå de ekonomiska konsekvenserna av stora och små beslut i verksamheterna för att kunna skapa samhällsnytta mer effektivt och hållbart.

Kommunföretagsekonomi är en utbildning som vår samarbetspartner Bild & Runsten har skräddarsytt för kommunala företag. Som medlem i Sobona har du möjlighet att gå utbildningen till ett rabatterat pris.

Syftet med Kommunföretagsekonomi är att hjälpa beslutsfattare på olika nivåer att förbättra sina ekonomikunskaper med utgångspunkt från de kommunala företagens speciella mål och komplexa förutsättningar. Med hjälp de konkreta verktyg som deltagarna lär sig under utbildningen kommer de att kunna fatta beslut som skapar samhällsnytta mer effektivt och hållbart.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och förtroendevalda på kommunala företag och kommunalförbund inom alla 12 branscher för samhällsnyttiga tjänster (Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser, Hälso- och sjukvård, Personlig assistans, Region- och samhällsutveckling, Räddningstjänst, Trafik, Utbildning, Vatten och miljö samt Vård och omsorg).

Mer information

Datum: 28 april - 22 juni 2021
Arrangör: Bild & Runsten