Avtalsutbildning i HÖK/AB för Utbildning

1 juni, 2021

Välkommen till en digital heldag om HÖK/AB!

Målgrupp

Utbildningen är för dig som arbetar med HR eller som chef eller motsvarande och som idag tillämpar KFS branschavtal Utbildning och vill lära dig om de nya kollektivavtal som kommer börja gälla för din organisation den 1 januari 2022.

Innehåll

Idag tillämpas två olika uppsättningar kollektivavtal för branschen Utbildning; dels KFS branschavtal Utbildning och dels HÖK/AB. Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i branschen att tillämpa HÖK/AB. Det innebär att du som idag tillämpar KFS branschavtal Utbildning kommer att byta kollektivavtal till HÖK/AB den 1 januari 2022.

Den här utbildningen riktar sig till arbetsgivare som idag tillämpar KFS branschavtal Utbildning och berörs av bytet till HÖK/AB. I avtalsutbildningen går vi igenom de regleringar som är annorlunda än i KFS branschavtal Utbildning.

Mål

Efter genomgången utbildning ska du ha kunskap om:

  • Avtalsstrukturen
  • Hur du hittar i avtalen samt förstår vilka bestämmelser som skiljer sig åt och som är av vikt för dig som arbetsgivare att känna till i samband med det kommande avtalsbytet den 1 januari 2022
  • Vad som skiljer HÖK/AB från KFS Utbildningsavtal gällande villkor
  • Vad som skiljer HÖK/AB från KFS Utbildningsavtal gällande löneavtal och löneprocess

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri och du kommer även kunna ta del av utbildningen i efterhand.

Har du frågor om din anmälan?

Pia Saajakari
Administrativ chef

Information

När?
2021-06-01, 10:00 - 16:00
Var?
Webbsändning
Kursledare
Mattias Niinisaari och Johanna Forsberg
Sista anmälningsdatum
2021-05-25

Du som anmält dig kommer att få ett mejl med sändningslänk och information om plattform senast en dag innan utbildningen.