Avtalsutbildning i BÖK 20 för Vatten och miljö

17 maj, 2021

Välkommen till en digital heldag om branschöverenskommelse (BÖK 20)!

Målgrupp

Utbildningen är för dig som arbetar med HR eller som chef eller motsvarande och vill lära dig om det nya kollektivavtal BÖK 20 Vatten och miljö som kommer att börja gälla för din organisation den 1 januari 2022.

Innehåll

Idag tillämpas två olika uppsättningar kollektivavtal för branschen Vatten och miljö; dels KFS branschavtal Vatten och milj samt Återvinning och dels HÖK/ÖLA/AB. Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i branschen att tillämpa ett och samma avtal, Branschöverenskommelse (BÖK 20) Vatten och miljö. Det innebär att du, oavsett vilket avtal din organisation tillämpar idag, kommer du att beröras av bytet till kollektivavtalet BÖK 20 Vatten och miljö den 1 januari 2022.

Den här utbildningen riktar sig till arbetsgivare inom branschen Vatten och miljö. I avtalsutbildningen går vi igenom de regleringar som är annorlunda än det avtal din organisation idag tillämpar.

Mål

Efter genomgången utbildning ska du ha kunskap om:

  • Avtalsstrukturen
  • Hur du hittar i avtalet samt förstår vilka bestämmelser som skiljer sig åt och som är av vikt för dig som arbetsgivare att känna till i samband med det kommande avtalsbytet den 1 januari 2022
  • Vad som skiljer de gamla avtalen från det nya avtalet BÖK 20 Vatten och miljö gällande villkor
  • Vad som skiljer gamla avtalen från det nya avtalet BÖK 20 Vatten och miljö gällande löneavtal och löneprocess

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri och du kommer även kunna ta del av utbildningen i efterhand.

Har du frågor om din anmälan?

Pia Saajakari
Administrativ chef

Information

När?
2021-05-17, 10:00 - 16:00
Var?
Webbsändning
Kursledare
Göran Holm och Lotta Gahmberg
Sista anmälningsdatum
2021-05-13

Du som anmält dig kommer att få ett mejl med sändningslänk och information om plattform senast en dag innan utbildningen.