Arbetsrättslig baskurs

7 april, 2021

En grundläggande utbildning för att få en bättre förståelse om grunderna inom arbetsrätten. Syftet med utbildningen är att du ska lära dig att hitta i olika lagar, avtal och bestämmelser som är av vikt för dig som arbetsgivare samt att kunna identifiera de vanligast förekommande arbetsrättsliga frågorna på din arbetsplats.

Mål

Efter genomgången utbildning ska du ha kunskap om:

  • Grundläggande arbetsrättsliga frågor
  • Hur du kan hitta i olika lagar, avtal och bestämmelser som är av vikt för dig som arbetsgivare
  • Var problemområden finns, så att du vet när du ska söka mer information innan du agerar

Ur innehållet

  • Arbetsrättens bakgrund och källor
  • Anställningsavtalets ingående - vad bör jag tänka på?
  • Olika anställningsformer - vilken ska jag använda?
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer
  • Grundläggande genomgång av MBL
  • Arbetsbrist, personliga skäl och avsked – översiktligt

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare med behov av kunskap om att hantera de vanligast förekommande frågorna av arbetsrättslig karaktär på arbetsplatsen, samt till personalhandläggare som har till uppgift att bistå chefer i deras chefsroll.

Övrigt

Det är begränsat antal platser på utbildningen. Om du anmäler dig kommer du cirka en månad före utbildningen att få ett mejl för att bekräfta om du har fått plats på utbildningen.

Har du frågor om din anmälan?

Pia Saajakari
Administrativ chef

Information

När?
2021-04-07, 10:00 - 16:00
Var?
Webbsändning
Kursledare
David Carlsson och Joakim Rydvall
Pris
2000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2021-03-08