Arbetsmiljöansvar för arbetsgivaren

15 april, 2021

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljö i den verksamhet som han eller hon leder och fördelar arbetet i. Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder för att motverka ohälsa och olycka. Under utbildningen fördjupar vi oss i kraven som ställs på arbetsgivaren utifrån Arbetsmiljölagstiftningen och vi diskuterar hur de praktiskt går att efterleva och därmed hur en god arbetsmiljö skapas.

Syftet med utbildningen är att du som har ett arbetsmiljöansvar ska få kunskap om kraven enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Utbildningen är uppdelad i två halvdagar:

  • Dag 1: den 15 april 2021 klockan 13.00-16.30
  • Dag 2: den 16 april 2021 klockan 09.00-12.00

Efter utbildningen ska du:

  • Fått kunskap om Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare
  • Deltagit i diskussioner om hur arbetsmiljökraven praktiskt kan efterlevas
  • Fått inspiration och praktiska tips om god arbetsmiljö

Ur innehållet

Hur ser arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ut enligt:

  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledande arbetsgivarföreträdare men även skyddsombud är välkomna. Föreläsningar blandas med gruppdiskussioner.

Övrigt

Det är begränsat antal platser på utbildningen. Om du anmäler dig kommer du cirka en månad före utbildningen att få ett mejl för att bekräfta om du har fått plats på utbildningen.

Har du frågor om din anmälan?

Pia Saajakari
Administrativ chef

Information

När?
2021-04-15, 13:00 - 2021-04-16 , 12:00
Var?
Webbsändning
Kursledare
Ann-Charlotte Rand och Marianne Albemark
Pris
2000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2021-03-16