Rikskonferensen Bättre Skola

13 januari, 2021

Välkommen till en personlig konferens om skolans viktiga kvalitetsarbete. Temat för årets konferens är likvärdighet.

Målgrupp

För dig som arbetar med kvalitetsfrågor inom skolområdet, från förskola till vuxenutbildning,
rektorer, skolchefer, lärare, fackliga, tjänstemän och politiker.

Arrangör

Konferensen arrangeras av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, på uppdrag av Skolverket och i samarbete med bl.a. Sobona.

Mer information

Datum: 13-14 januari 2021
Plats: Delta digitalt eller på plats i Malmö
Pris: Kostnadsfritt
Arrangör: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Har du några frågor?

Kontakta gärna Annette Björnson, projektledare, om du har några frågor om konferensen. Telefon
073-670 62 00 eller e-post annette.bjornson@siq.se