Företagshälsovård - behovsstyrd upphandling

30 september, 2020

Webbseminarium om att upphandla företagshälsovårdstjänster i kommuner, regioner och kommunala företag.

Företagshälsovården är en viktig resurs i kommunernas, regionernas och de kommunala bolagens arbetsmiljöarbete. Företagshälsovården kan på ett effektivt sätt bidra till att förebygga och hantera arbetsmiljörisker samt främja hälsa. För arbetsgivare som anlitar externa företagshälsovårdstjänster och som vill utnyttja företagshälsovårdens fulla potential är kvaliteten på upphandlingen avgörande.

Syfte

Seminariet syftar till att ge kunskap och konkreta tips kring hur arbetsgivare i kommuner, regioner och kommunala bolag kan utveckla arbetet med upphandling av företagshälsovårdstjänster.

Målgrupp

Sobona och SKR:s medlemmar. Seminariet vänder sig i första hand till chefer, HR-funktioner och handläggare med särskilt ansvar för arbetsmiljöfrågor, upphandlare och personal inom företagshälsovård.

Deltagare

På seminariet deltar Anders Westlund utredare Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Ann-Charlotte Rand arbetsmiljöstrateg Sobona, Peter Munck VD Sveriges Företagshälsor, Kristina Öberg upphandlingsexpert representant Sveriges Företagshälsor, Victoria Westergren upphandlingsjurist Upphandlingsmyndigheten samt Jessica Arvidsson HR-konsult Region Östergötland

Mer information

Datum: 30 september 2020 kl.14.00-15.30
Plats: Webbsändning
Kostnad: 750 kronor per deltagare (exkl. moms)
Sista anmälningsdag: 29 september 2020

Länken går även att köpa i efterhand då den är aktiv och går att se fram till 29 mars 2021.

Har du några frågor?

  • Frågor om anmälan kontakta SKR Konferens tfn 08-452 70 00 eller konferens@skr.se
  • Ansvarig för seminariet är Anders Westlund som nås via SKR växel tfn 08-452 70 00