Digital konferens – Validering inom Besöksnäring och kultur

26 augusti, 2020

Utifrån rådande läge ställer vi på Sobona om den planerade fysiska inspirationsdagen och erbjuder nu in till en digital konferens för dig som vill veta mer om Sobonas arbete kring yrkesprofilering och validering inom besöksnäring och kulturarv. Efter den här dagen få du nya nycklar och verktyg för framtidens kompetensförsörjning. Du får också reda på hur du konkret kan komma i gång och använda de verktyg som Sobona tagit fram.

Startklart för företag besöksnäring och kulturarv

Missa inte chansen att ta del av ett av de viktigaste arbetsmarknadsprojekten i Sverige. Projektet är framtaget utifrån branschens behov. Syftet med projektet är att nationellt initiera enklare, tydligare och kvalitetssäkrade vägar in i arbete inom besöksnäring och kulturarv. Projektet är startklart och fler bolag är välkomna att delta!

Dagen inleds med Sobonas VD, Per Nordenstam, tillsammans med moderator Willy Silberstein ramar in förmiddagen och berättar om varför Sobona stödjer i dessa frågor. Under förmiddagen kommer du få lyssna och ställa frågor till branschkollegor och diskutera hur framtagna verktyg kan användas i er verksamhet.

Klicka på bilden för att förstora

Du kommer också få veta mer om de framtagna yrkesprofiler som ligger som grund för validering och hur man gör för att komma i gång. Detta tillsammans med föreläsare från Nordiskt Valideringsforum. Konkreta exempel på strategisk kompetensförsörjning, best practice och de verktyg som Sobona erbjuder utlovas under denna digitala konferens. Det är kostnadsfritt att delta.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som arbetar med kompetensförsörjning/HR-frågor inom besöksnäring och kulturarv.

Program

10.00: Introduktion med Per Nordenstam, VD på Sobona
Tillsammans med moderator Willy Silberstein ramas förmiddagen in och en kort bakgrund till det arbete som Sobona erbjuder företagen.

10.10: Framtidsspaning: Kompetensförsörjning inom besöksnäring och kulturarv
Elin Karlsson, avdelningschef Värdskap och Platsutveckling

10.30: Museet HAMN och Stiftelsen Kulturmiljövård kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen med nationella yrkesprofiler
Marie Svedin, museichef på Museet HAMN.

10.45: Yrkesprofiler som ett praktiskt verktyg
Yrkesprofilen värd kan användas brett inom branschen, till exempel för medarbetare som arbetar som värdar på arenor, i sim- och idrottshallar, bokning- och kassa på museum och andra verksamheter. Assistent inom museiverksamhet stödjer andra yrkesroller inom verksamheten. Det kan vara medarbetare som är behjälpliga inom olika delar av ett museums verksamhet som till exempel vid digitalisering, rekvisita och arkiverande uppgifter. Anna-Karin Jendert, VD på Nordiskt Valideringsforum.

11.05: Förstärker upplevelsen av varumärket
På Kalmar läns museum är frågan kring kompetensförsörjning ständigt i rörelse. Förutom de 80 tillsvidareanställda medarbetarna möts de av ett 40-tal personer varje år inom verksamheten. Det är timanställda, studenter, praktikanter, arbetsmarknadsåtgärder, praoelever med flera. Intresset är stort, några stannar bara i en vecka medan andra närmare ett år. Karolina Miller, HR-konsult Kalmar läns museum.

11.25: Validering i praktiken – så här gör du
Henrietta Finnborg Bengtsson, Nordiskt Valideringsforum.

11.45: Avrundning och hur kan vi tillsammans komma vidare
Moderator Willy Silberstein och projektledare Conny Larsson, Sobona.

Har du några frågor om projektet?

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Information

När?
2020-08-26, 10:00 - 12:00
Var?
Webbsändning, Stockholm
Kursledare
Conny Larsson
Sista anmälningsdatum
2020-08-23

Konferensen är kostnadsfri. Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar innan aktiviteten debiteras en no-show-avgift på 1 500 kr plus moms per deltagare. 

Har du några frågor om din anmälan?

Pia Saajakari
Administrativ chef