OCN-bedömare via Nordiskt Valideringsforum

21 oktober, 2020

Under denna tvådagarsutbildning till OCN-bedömare lär du dig processen kring hur validering går till. Utbildningen är kostnadsfri.

På utbildningen får du bland annat lära dig mer om hur du:

  • Stöttar deltagaren i bevisinsamling
  • Ger uppgifter till handledare/arbetsledare
  • Gör bedömningar
  • Hanterar det digitala verktyget Bevisst

Bra att veta - lite bakgrund

Validering innebär att man säkerställer att en person kan det som behövs inom ett visst område. För detta används den kvalitetssäkrade OCN-metoden, Open College Network.

Under utbildningen till OCN-bedömare får du kunskap och förståelse om metoden och hur den används för att kartlägga, bedöma och granska vad en person faktiskt kan. Som OCN-bedömare kommer du att stötta personer under valideringens gång genom att samla in bevis på lärande och göra bedömningar kring dessa.

Du kan också komma att stödja andra handledare, som inte är utbildade OCN-bedömare, men som introducerar nya medarbetare inom er verksamhet.

Till din hjälp har du ett digitalt verktyg som innehåller färdiga frågor, övningar och checklistor, som även kan skrivas ut på papper.


Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Information

Datum: 21-22 oktober 2020
Plats: Stockholm
Sista anmälningsdag: 5 oktober 2020
Pris: Kostnadsfritt