Webbseminarium om Sobonas avtalsförhandlingar

5 mars, 2020

För bransch Fastigheter: Under våren ska samtliga löne- och villkorsavtal för Sobonas medlemmar inom bransch Fastigheter förhandlas om. Vi har idag två olika avtalspaket – ett för tidigare medlemmar i KFS och ett för tidigare medlemmar i Pacta. Nu inleds förhandlingarna för att åstadkomma ett nytt branschavtal Fastigheter för samtliga medlemmar inom branschen.

Avtalsfrågorna har diskuterats i branschrådet under de senaste åren och branschrådet vill nu ge alla medlemmar information om planerna inför förhandlingarna och tankarna kring det nya avtalet.

HÖK/AB och KFS branschavtal är likalydande i de allra flesta bestämmelser men de skiljer sig åt i några av bestämmelserna. Dessa skillnader kan i några fall få kostnadsmässiga konsekvenser och för att ta omhand dessa på bästa sätt behöver Sobonas förhandlare föra en nära dialog med berörda medlemmar under våren.

Vi bjuder därför in till ett gemensamt webbseminarium för alla medlemmar i branschen där vi kommer att gå igenom och beskriva den tänkta processen och dess konsekvenser och ge möjlighet för er som medlem att ställa frågor och komma med synpunkter.

Webbseminariet genomförs torsdag den 5 mars kl. 10.00 - 12.00. För den som inte kan delta kommer det att finnas möjlighet att titta i efterhand.

Anmäl dig på den här sidan och du kommer sedan senast den 4 mars att få länken till webbsändningen skickad till dig.

Information

När?
2020-03-05, 10:00 - 12:00
Var?
Webbsändning, Stockholm
Sista anmälningsdatum
2020-02-29

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef