Webbseminarium om Sobonas avtalsförhandlingar

2 mars, 2020

Under våren ska de flesta av Sobonas kollektivavtal omförhandlas. För tidigare KFS-medlemmar i Sobonas branscher Region- och samhällsutveckling samt Vård och omsorg innebär det att nuvarande avtal kommer att upphöra att gälla och ersättas av de avtal som Sobona tecknar tillsammans med SKR, det vill säga Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) och Allmänna bestämmelser (AB).

HÖK/AB och KFS branschavtal är likalydande i de allra flesta bestämmelser men de skiljer sig åt i några av bestämmelserna. Dessa skillnader kan i några fall få kostnadsmässiga konsekvenser och för att ta omhand dessa på bästa sätt behöver Sobonas förhandlare föra en nära dialog med berörda medlemmar under våren.

Vi bjuder därför in till ett gemensamt webbseminarium för berörda branscher (Region- och samhällsutveckling samt Vård och omsorg) där vi kommer att gå igenom och beskriva den tänkta processen och dess konsekvenser och ge möjlighet för er som medlem att ställa frågor och komma med synpunkter.

Webbseminariet genomförs den 2 mars kl. 13.00-15.00. För den som inte kan delta kommer det att finnas möjlighet att ta del av sändningen i efterhand.

Anmälan görs på den här sidan och du kommer sedan senast den 28 februari att få en länk till sändningen till din e-postadress.

Information

När?
2020-03-02, 13:00 - 15:00
Var?
Webbsändning, Stockholm
Sista anmälningsdatum
2020-02-27

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef