Sobonadagarna 2020

14 maj, 2020

Sobonadagarna med årsstämmor för föreningen och bolaget är vår största mötesplats med cirka 350-400 deltagare.

Program

Sobonadagarna är den största arenan för medlemsinflytande och nätverkande. I år har vi tagit in några av landets mest omtalade och uppskattade föreläsare på temat hållbar utveckling, digitalisering och samhällsutveckling. Vi engagerar och inspirerar även i en längre interaktiv session: Samhällsbygge 2030 - som helt handlar om intressanta och inspirerande exempel från våra medlemmar på hur man lyckas i omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi rör oss inom teman som kompetensförsörjning, hållbar utveckling, hållbart arbetsliv och digitalisering.

Årets tema
”Visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle våren annars tveka?” Karin Boyes ord passar väl in på vår tid, som alltmer kännetecknas av en brytningstid. Varje dag, timme, minut och sekund bidrar ni – våra medlemmar – till samhällsutvecklingen. Ni bidrar till ett samhälle präglat av utveckling och tillit. Vi står inför en fas i historien när vårt samhälle behöver ställas om i grunden till mer hållbart. Sobonas rapport Samhällsbygge 2030 visar på vilka framgångsfaktorer som är viktigast i omställningen och under Sobonadagarna fördjupar vi oss i ämnet ytterligare och inspireras av både medlemsföretag och externa föreläsare.

13 maj – mingel för de som är på plats: 18.00 – 21.00

14 maj:
11.30-12.50 Lunch
13.00-13.45 Årsstämma
14.00-15.00 Staffan Landin - Global utveckling och CSR - fakta versus "fake news"
15.00 Fika
15.30 Samhällsbygge 2030 - Ted-talks-upplägg tillsammans med medlemsföretag. Framgångsnycklar till hållbar omställning. Goda exempel och inspiration varvas med insikter kring ledarskap och hållbarhetsfrågor. Under detta pass står medlemsföretagen i Sobona i centrum. Detaljerat program presenteras inom kort.

Avslutning ca 17.15

Bussar kommer att köra t o r Gasklockorna till Gävle C ( i närheten av hotellen, plats meddelas senare)

19.00 - sent: Festmiddag med underhållning

15 maj:
08.30-09.00 Morgonsoffan – nyheter inom Avtal 2020
09.00-10.00 Klas Hallberg - Om hållbarhet, tillit och styrning, kommunala företag, den svenska modellen.
10.00 Kaffe
10.30-11.30 Rebecka Carlsson - Hållbar utveckling och exponentiell tech.
11.30-12.30 Gustav Stenbeck - Nyckeln till framtidens företag - kombinera affärsnyttan med hållbarhet.
12.30-12.45 Avslutning
12.45 Lunch to go eller stanna kvar.


Talare

Gustav Stenbeck: Nyckeln till framtidens företag - kombinera affärsnyttan med hållbarhet

Gustav föreläser om varför kombinationen hållbarhet och business är oslagbar. Han är nominerad till Årets talare – Genombrott Man 2019 och brinner för bolag, organisationer och myndigheters förändringskraft. Gustav har ett förflutet som hållbarhetschef åt Petter Stordalens Nordic Choice Hotels och blev under tiden där utsedd till en av Sveriges tre bästa hållbarhetschefer. Idag är han affärsängel och företagsledare och ägnar all sin tid till att arbeta där hållbarhet och affärer möts. Fokus i Gustavs föreläsningar ligger på hållbarhet som en växande rörelse i samhället. Han exemplifierar ofta med bolag och organisationer som framgångsrikt använder sig av hållbarhetsfrågorna för att skapa mer lönsamma affärer.

Rebecka Carlsson: Hållbar utveckling och Exponentiell Tech

Rebecka Carlsson är hållbarhetsentreprenör som medgrundat en handfull hållbarhetsstartups. Hon är en av få svenskar som utbildats vid Singularity University på NASA i hur vi kan använda exponentiella teknologier för att ta fram skalbara lösningar på vår tids största globala utmaningar. Rebecka har också verkat som politiskt sakkunnig åt Sveriges vice statsminister och klimat- och miljöminister. Idag är hon verksam som grundare och VD för den hållbara affärsutvecklingsbyrån Heureka Ventures. I denna skräddarsydda föreläsning för Sobona delar Rebecka Carlsson med sig av insikter för affärsutveckling kring hur bolag kan uppgradera till nya affärsmodeller utifrån de nya möjligheter som hållbarhet och exponentiell tech innebär. Rebecka är en flitigt anlitad föreläsare/utbildare inom hållbarhet, affärsutveckling, framtidstrender och exponentiella teknologier. Nominerad till Årets talare – Genombrott Kvinna.

Klas Hallberg - Berättelsen om framtiden

Klas har en enastående förmåga att skapa engagemang hos sin publik. Efter 20 år som professionell föreläsare och författare är han ett slipat kommunikationsverktyg och 100% relevant i varje sammanhang. Han rankas som en av världens bästa talare och är ständigt aktuell med nya teman och infallsvinklar. För Sobona kör Klas ett skräddarsytt upplägg som handlar om framtiden – om att vår framgång bygger på att vi skapar den tillsammans och att allt är möjligt. Eller med Klas egna ord: ”Ett renodlat inspirations-peptalk med djup” som får oss att våga leva berättelsen om ett 2030 som är attraktivt och hållbart.

Staffan Landin: Global utveckling och CSR – fakta versus ”fake news”

Staffan Landin är journalisten och samhällsvetaren som har ett brinnande intresse för den globala samhällsutvecklingen. Han har arbetat på FN med utvecklingsprogrammet UNDP och på stiftelsen Gapminder i samarbete med professor Hans Rosling. Idag arbetar Staffan som frilansande skribent och föreläsare med att sprida information om fattigdomsbekämpning, mänsklig utveckling och förhållanden i världen. Hur ser egentligen utvecklingen ut på global nivå, går det åt rätt eller fel håll? Det är viktigt att vår bild av världen stämmer någorlunda överens med sanningen i en tid av ”fake news” som formar vår världsbild. När Staffan föreläser använder han Gapminder som verktyg för att enklare skapa förståelse för den globala utvecklingen.

Moderator: Madeleine Gimåker

Vi lotsas genom Sobonadagarnas program av Madeleine Gimåker som är utvecklingsstrateg på Sobona. Madeleine brinner för att skapa engagerande och interaktiva möten och evenemang tillsammans med medlemmarna. Bland annat arbetar hon med att utveckla Sobonas verksamhet genom Sobonas HR-råd, Samhällsbygge 2030, studier, rapporter och olika work shops och seminarier.

Branschrådsmöten

I anslutning till Sobonadagarna i Gävle kommer det att hållas branschråd. För dig som ingår i ett branschråd kommer en kallelse att skickas ut lite längre fram då du också anmäler dig till detta. Tänk på att du måste anmäla dig separat till branschrådet.

Sist men inte minst

Sobonadagarna är ett exklusivt VIP-evenemang och årsstämma för medlemsföretagen i Sobona och våra närmaste samarbetspartners. Vi håller Sobonadagarna helt kostnadsfria för medlemmar och vill därmed uppnå så stor representation som möjligt från alla branscher, företag och delar av landet. Målgrupperna är främst ordförande, vd, hr-/ekonomi/administrativ chef eller motsvarande i ledande position och som har arbetsgivarfrågor i fokus. Begränsat antal deltagare från varje företag är fem personer.

Resor och logi bokas och bekostas av deltagarna.

Sobonadagarna är Kranmärkta vilket innebär att vi följer Svenskt Vattens hållbarhetsrekommendation vad gäller kranvatten. Sobonadagarna arrangeras av Gävle Konsert och Kongress som är Svanenmärkt.

GDPR: Sobonadagarna kommer att dokumenteras/ fotograferas av Sobona. Syftet är att kunna använda materialet för kommunikation i Sobonas digitala kanaler, exempelvis kring profilering av Sobonas verksamhet eller marknadsföring av kommande evenemang och mötesplatser. I och med din medverkan på Sobonadagarna samtycker du till detta. Vill du inte förekomma på bild eller film kan du meddela oss på plats.

För frågor kring detta vänligen kontakta Christina Lingdén.

Mer information

Datum: 14-15 maj 2020, lunch-lunch
Plats: Gävle Konserthus, Gävle
Pris: VIP-evenemang för medlemmar i Sobona
Sista anmälningsdag: 10 april 2020

Information med anledning av covid-19 (coronavirus)

Sobonadagarna med årsstämmor för föreningen och bolaget är vår största mötesplats med cirka 350-400 deltagare. Vi följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer noggrant vad gäller större mötesplatser och events. Den 27/3 har riktlinjerna skärpts vad gäller mötesplatser och utifrån det arbetar vi därför med alternativa lösningar för att kunna arrangera årsstämmor och övrigt program digitalt.
För dig som har anmält dig till Sobonadagarna kommer avanmälan att ske automatiskt. Vi återkommer med information om hur detaljerna kring genomförandet kommer att se ut.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar runt detta.

Har du några frågor?

Christina Lingdén
Kommunikationschef
Yvonne Andersson
Administratör