Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna

12 mars, 2020

Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna har ställts in! Vi hänvisar till SKR för mer information.

Svensk arbetsmarknadspolitik står inför en rad av förändringar. Senast 2021 ska en stor omläggning vara genomförd. Arbetsförmedlingen bantas samtidigt som antalet arbetslösa ökar. Många experter bedömer dessutom att konjunkturen mattas av.

Fokus på konferensen kommer år 2020 att ligga på förändringen av arbetsmarknadspolitiken och dess följder. Vi är glada att kunna meddela att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kommer att medverka på konferensen.

Programpunkter:

  • Äntligen måndag - arbetsmarknad för alla
  • Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
  • Regionerna och arbetsmarknadspolitiken
  • Regeringens plan för arbetsmarknadspolitiken
  • Framtid, omvärld och den digitala revolutionen/Sju sätt att äga världen
  • Hur kan vi möta svårare utmaningar i kommunerna?
  • Vad fungerar inom arbetsmarknadspolitiken?
  • Åtta insikter om enklare vägar till jobb och näringslivets kompetensförsörjning
  • Det politiska spelet kring Januariavtalet i allmänhet och arbetsmarknadspolitiken i synnerhet – nuläget och framtiden

Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstemän på lokal och regional nivå, men vi välkomnar alla som är engagerade i arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.

Mer information

Datum: 12-13 mars 2020 kl.10.00 - 14.30
Plats: Uppsala
Sista anmälningsdag: 27 februari 2020

Har du några frågor?

Om du har några frågor kring din anmälan, vänligen kontakta konferens@skr.se

Vid frågor om Sobonas medverkan, kontakta conny.larsson@sobona.se