Strategisk lönebildning

4 november, 2020

[Inställt] Den här utbildningen ger dig kunskaper om hur lönebildningen är tänkt att fungera. Vi för en dialog om möjligheter och/eller hinder och vad som skulle kunna göras annorlunda sett till de långsiktiga målen för din verksamhet.

Med anledning av coronaviruset samt en flyttad avtalsrörelse har vi behövt göra förändringar och omprioriteringar i höstens utbildningsprogram. Det innebär att utbildningsprogrammet är begränsat under hösten 2020 och att det här utbildningstillfället är inställt.

 

Information om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som har övergripande ansvar för lönebildningen i verksamheten, VD, förhandlingschef eller motsvarande.

Under dagen får du tillgång till ett unikt deltagarnätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer med liknande ansvar för lönepolitiken på företaget.

Målet för utbildningen

Målet är att ge kunskaper om:

  • lönebildning, och hur lönebildningen kan användas strategiskt för att uppnå verksamhetens mål samt
  • hur företagets analysunderlag för strategisk lönebildning kan utvecklas

Ur innehållet

  • Lönebildning som kostnad eller investering
  • Strategiska personalekonomiska ställningstaganden
  • Omvärldspåverkan
  • Långsiktiga verksamhetsmål kopplat till lönebildningen
  • Löneavtalens övergripande struktur
  • Upplevd lönerättvisa, vad säger forskningen
  • Önskvärd lönestruktur – vad är det och hur kan det åstadkommas?

Målgrupp

VD, HR-chef, förhandlingschef

Information

När?
2020-11-04, 10:00 - 17:00
Var?
Hornsgatan 20, Stockholm
Pris
1000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2020-10-02

Inställt

Det här eventet är inställt.

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef