Sjukdom och rehabilitering

20 februari, 2020

En utbildning som ger dig kunskap om vilket ansvar du som arbetsgivare har i de fall anställda blir sjuka och behöver rehabilitering.

När en arbetstagare blir sjuk under en längre tid kan detta innebära en hel del problem och stora kostnader för arbetsgivaren. Förutom det arbetsbortfall som sjukdomen innebär aktualiseras en rad arbetsrättsliga regler gällande arbetsgivarens ansvar för den sjuke arbetstagaren.

Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskaper om vilket ansvar arbetsgivaren har i de fall anställda blir sjuka och behöver rehabilitering. I utbildningen behandlar vi de lagar och regler som blir aktuella när någon blir sjuk. Vi går också igenom rättsfall, vilka ger vägledning för hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig. Efter utbildningen ska deltagarna känna sig trygga i vilka regelverk det finns att förhålla sig till när det handlar om att rehabilitera en anställd. I utbildningen varvas föreläsningar med gruppararbeten.

Ur innehållet

  • Arbetsgivarens ansvar, skyldigheter och begräsningar
  • Arbetstagarens ansvar
  • Försäkringskassan ansvar
  • Vad gäller vid drogtester och alkoholtester?
  • Rättsfall på området
  • Vad gäller enligt ditt kollektivavtal?
  • Vad säger sjuklönelagen?
  • Olika ersättningar
  • Vad krävs för att det ska föreligga saklig grund för uppsägning?

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som har arbetsledande funktion och som hanterar sjukfrånvaro i verksamheten eller som på annat sätt arbetar med frågorna för arbetsgivarens räkning. Grundläggande kunskaper om arbetsrätt och arbetsmiljö krävs.

Information

När?
2020-02-20, 10:00 - 17:00
Var?
Hornsgatan 20, Stockholm
Kursledare
Rejhana Babovic, Marianne Albemark
Pris
2000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2020-02-12

Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar innan utbildningen debiteras fullt pris.

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef