Löneberäkning

14 oktober, 2020

[Inställt] Syftet med den här utbildningen är att ge dig praktiska kunskaper om löneberäkning, frånvaroavdrag och semesterberäkning samt viktigare regler i lag och avtal.

Med anledning av coronaviruset samt en flyttad avtalsrörelse har vi behövt göra förändringar och omprioriteringar i höstens utbildningsprogram. Det innebär att utbildningsprogrammet är begränsat under hösten 2020 och att det här utbildningstillfället är inställt.


Mål med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska du:
• Ha grundkunskap om arbetsrättslagar så att du kan hantera löneadministration hos arbetsgivaren
• Ha kunskap om var du hittar svaren på frågor i kollektivavtalet som rör löneadministration
• Kunna beräkna lön (inklusive avdrag, olika ersättningar, frånvaro mm)

Ur innehållet

  • Anställningsformer
  • Arbetstid i löneberäkningshänseende
  • Särskilda ersättningar
  • Löneavdrag
  • Semesterberäkning
  • Sjukfrånvaro och föräldraledighet
  • Preliminärlöneavtalet
  • Praktiska övningar

Målgrupp

För dig som arbetar med löneadministrativa uppgifter utifrån Allmänna Bestämmelser eller nya Sobona-avtal.

Information

När?
2020-10-14, 10:00 - 2020-10-15 , 17:00
Var?
Hornsgatan 20, Stockholm
Pris
1000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2020-09-11

Inställt

Det här eventet är inställt.

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef