Byggherreansvar Arbetsmiljö

2 april, 2020

Välkommen till Sobonas utbildning i Byggherrens ansvar för arbetsmiljön!

Byggherre är den som låter utföra ett bygg- och/eller anläggningsarbete. Enligt Arbetsmiljölagstiftningen innebär detta ett arbetsmiljöansvar för bygg- och anläggningsprojektet. Till sin hjälp i arbetsmiljöarbetet ska byggherren utse Byggarbetssamordnare, dels för planeringen och projekteringen (BAS P) samt dels för utförandet (BAS U).

Syftet med denna utbildning är att du ska få kunskap om Byggherrens ansvar avseende arbetsmiljö på den byggarbetsplats som du som Byggherre initierat.

Vi går igenom arbetsmiljölagstiftningens krav på Byggherren och de uppgifter som BAS P och BAS U ska utföra. Utbildningen utförs som föreläsningar och blandas med gruppdiskussioner.

Utbildningen vänder sig främst till personer som har rollen som Byggherre och därmed utser Byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger inte behörighet att axla rollen som BAS P och BAS U men kan ses som en uppdateringsdag om du redan har grundutbildningen och därmed behörigheten.

Ur innehållet

  • Byggherreansvaret enligt Arbetsmiljölagen
  • Byggherreansvaret enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Byggarbetsmiljösamordnarens uppgifter
  • Delat ansvar och samarbete
  • Överlåta ansvaret

Efter utbildningsdagen ska du

  • Fått kunskap om Byggherrens ansvar avseende arbetsmiljö
  • Fått kunskap om de uppgifter som BAS P och BAS U ska utföra
  • Deltagit i diskussioner om olika frågor avseende Byggherrens arbetsmiljöansvar

Information

När?
2020-04-02, 10:00 - 17:00
Var?
Hornsgatan 20, Stockholm
Kursledare
Ann-Charlotte Rand
Pris
2000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2020-02-28

Registrering

Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar innan utbildningen debiteras fullt pris.

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef