Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

19 februari, 2020

Välkommen till Sobonas utbildning i arbetsmiljö för arbetsgivare!

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljö i den verksamhet som han eller hon leder och fördelar arbetet i. Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder för att motverka ohälsa och olycka. Under dagen fördjupar vi oss i kraven som ställs på arbetsgivaren utifrån Arbetsmiljölagstiftningen och vi diskuterar hur de praktiskt går att efterleva och därmed hur en god arbetsmiljö skapas.

Syftet med utbildningen är att du som har ett arbetsmiljöansvar ska få kunskap om kraven enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledande arbetsgivarföreträdare men även skyddsombud kan delta i mån av plats. Föreläsningar blandas med gruppdiskussioner.

Ur innehållet

Hur ser arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ut enligt:

  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Efter utbildningsdagen ska du

  • Fått kunskap om Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare
  • Deltagit i diskussioner om hur arbetsmiljökraven praktiskt kan efterlevas
  • Fått inspiration och praktiska tips om god arbetsmiljö

Information

När?
2020-02-19, 10:00 - 17:00
Var?
Stockholm
Kursledare
Ann-Charlotte Rand och Giggi Langlet
Pris
2000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2020-01-23

Registrering stängd

Det här eventet har stängt sin registrering.

Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar innan utbildningen debiteras fullt pris.

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef