Pension och försäkring för HR

2 september, 2020

[Inställt] Så använder du pensionssystemet bäst både när det gäller att få arbetstagare att stanna, börja och även lämna. Det förlängda arbetslivet ger både möjligheter och risker.

Med anledning av coronaviruset samt en flyttad avtalsrörelse har vi behövt göra förändringar och omprioriteringar i höstens utbildningsprogram. Det innebär att utbildningsprogrammet är begränsat under hösten 2020 och att det här utbildningstillfället är inställt.


Om utbildningen

För HR ges grunder för pension och försäkring både för avslut och förlängning av anställning. Chefspensioner kommer också att belysas under utbildningen.

Observera att detta inte är en utbildning om pensionsadministration eller kring vilken tjänstepensionsplan bolaget har.

Mål för utbildningen

Höjd pensionskompetens hos HR.

Ur innehållet

  • Pensionssystemet ur HR-perspektiv
  • Försäkringssystemet ur HR-perspektiv
  • Avlut och nyanställning av äldre ur AB/Branschavtalsperspektiv

Målgrupp

HR-chefer och strateger.

Övrig information

Utbildningen går inte djupgående in på PA KFS 09 eller AKAP-KL/ KAP-KL. Grundläggande kunskaper förutsätts i denna del. SAP-R kommer heller inte att tas upp i utbildningen.

Information

När?
2020-09-02, 10:00 - 17:00
Var?
Hornsgatan 20, Stockholm
Kursledare
Erik Lardenäs och Lotta Gahmberg
Pris
1000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2020-08-03

Inställt

Det här eventet är inställt.

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef