Pension och försäkring för HR

2 september, 2020

Så använder du pensionssystemet bäst både när det gäller att få arbetstagare att stanna, börja och även lämna. Det förlängda arbetslivet ger både möjligheter och risker.

För HR ges grunder för pension och försäkring både för avslut och förlängning av anställning. Chefspensioner kommer också att belysas under utbildningen.

Observera att detta inte är en utbildning om pensionsadministration eller kring vilken tjänstepensionsplan bolaget har.

Mål för utbildningen

Höjd pensionskompetens hos HR.

Ur innehållet

  • Pensionssystemet ur HR-perspektiv
  • Försäkringssystemet ur HR-perspektiv
  • Avlut och nyanställning av äldre ur AB/Branschavtalsperspektiv

Målgrupp

HR-chefer och strateger.

Övrig information

Utbildningen går inte djupgående in på PA KFS 09 eller AKAP-KL/ KAP-KL. Grundläggande kunskaper förutsätts i denna del. SAP-R kommer heller inte att tas upp i utbildningen.

Information

När?
2020-09-02, 10:00 - 17:00
Var?
Hornsgatan 20, Stockholm
Kursledare
Erik Lardenäs och Lotta Gahmberg
Pris
1000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2020-08-03

Registrering

Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar innan utbildningen debiteras fullt pris.

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef