Arbetsrättslig baskurs

16 september, 2020

[Inställt] En grundläggande utbildning för att få en bättre förståelse för arbetsrätten, bland annat med rättsfall från Arbetsdomstolen. Syftet är att du ska veta hur du hanterar de vanligast förekommande arbetsrättsliga frågorna på din arbetsplats.

Med anledning av coronaviruset samt en flyttad avtalsrörelse har vi behövt göra förändringar och omprioriteringar i höstens utbildningsprogram. Det innebär att utbildningsprogrammet är begränsat under hösten 2020 och att det här utbildningstillfället är inställt.


Mål

Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

  • Grundläggande arbetsrättsliga frågor
  • Var du kan hitta olika lagar, avtal och bestämmelser som är av vikt för dig som arbetsgivare
  • Var problemområden finns, så att du vet när du ska söka mer information innan du agerar

Ur innehållet

  • Arbetsrättens bakgrund och källor
  • Anställningsavtalets ingående - vad bör jag tänka på?
  • Olika anställningsformer - vilken ska jag använda?
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer
  • Grundläggande genomgång av MBL
  • Arbetsbrist, personliga skäl och avsked – översiktligt

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare med behov av kunskap om att hantera de vanligast förekommande frågorna av arbetsrättslig karaktär på arbetsplatsen, samt till personalhandläggare som har till uppgift att bistå chefer i deras chefsroll.

Information

När?
2020-09-16, 10:00 - 2020-09-17 , 17:00
Var?
Hornsgatan 20, Stockholm
Kursledare
David Carlsson och Göran Holm
Pris
2000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2020-08-07

Inställt

Det här eventet är inställt.

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef