Omorganisering och övertalighet

8 oktober, 2019

Välkommen till vår utbildning inom omorganisering och övertalighet!

Syfte

Utbildningen syftar till att du som personalchef och/eller förhandlingschef ska få kunskaper om de arbetsrättsliga regler och kollektivavtalsbestämmelser som reglerar organisationsförändringar och dess
konsekvenser.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med personal- och förhandlingsfrågor som huvuduppgift, oavsett vilken bransch du för närvarande är verksam inom. Du ska helst ha arbetat i funktionen som personal- eller förhandlingschef i några år och vill repetera eller fördjupa dig inom det aktuella området.

Ur innehållet

• Förhandlingar enligt MBL/samverkan
• Risk- och konsekvensbedömning enligt AML/Arbetsmiljöverkets föreskrifter och kollektivavtal
• Omplacering inom och utanför anställningsavtalet
• Turordningskretsar
• Uppsägningar
• Utvalda AD-domar
• Trygghet och Omställning

Mål

Målet med utbildningen är att du ska få ökade kunskaper om vilka lagar och bestämmelser som arbetsgivaren har att förhålla sig till vid genomförande av organisationsförändringar. Efter kursen ska du självständigt kunna genomföra/stödja din organisation i organisationsförändringar utifrån gällande lagar och avtal. Dina erfarenheter utgör en viktig del av kursen som även ger dig en unik möjlighet att knyta nya kontakter med chefer i liknande situation och roll som du.

Information

När?
2019-10-08, 10:00 - 17:00
Var?
Hornsgatan 20, Stockholm
Kursledare
Rejhana Babovic och Lotta Gahmberg
Pris
2000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2019-09-23

Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar innan utbildningen debiteras fullt pris.

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef