Misskötsamhet i anställningen

9 oktober, 2019

Välkommen till vår utbildning om misskötsamhet i anställningen. Under den här utbildningen varvas genomgång av regler med aktuella rättsfall.

Syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som omgärdar anställdas misskötsamhet och som kan leda till uppsägning p.g.a. personliga skäl eller avskedande. Deltagarna ska ges vägledning i hur misskötsamhet ska hanteras för att undvika kostsamma fel. Genomgång av regler varvas med aktuella rättsfall.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef, förhandlingschef eller till dig som annars arbetar med företagets arbetsrättsliga frågor och behöver fördjupa dina kunskaper. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Efter utbildningen ska deltagaren ha kunskap om

  • Hantering av misskötsamhet och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta
  • Vilka beteenden som typiskt sett kan leda till uppsägning p.g.a. personliga skäl respektive avskedande
  • Formaliaregler och sanktioner vid skiljande från anställning

Information

När?
2019-10-09, 09:30 - 17:00
Var?
Hornsgatan 20, Stockholm
Kursledare
David Carlsson och Cecilia Tazewell
Pris
2000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2019-09-09

Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar innan utbildningen debiteras fullt pris.

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef