Introduktionsdag

13 oktober, 2020

En introduktionsträff om din nya arbetsgivarorganisation och dina kollektivavtal.

Syfte

Syftet med dagen är att framför allt att ge dig grundläggande information kring din nya arbetsgivarorganisation och vilka avtal som finns, hur de olika avtalen hänger ihop, partsförhållanden samt förhandlingsordning. Vi kommer inte att beröra specifika bestämmelser i avtalen vid detta tillfälle så för dig som hanterar kollektivavtalen i ditt dagliga arbete rekommenderas i nästa steg Sobonas grund- och fördjupningskurser.

Under dagen välkomnar vi dialog och delaktighet kring dina funderingar.

Mål

Efter träffen vet du mer om din arbetsgivarorganisation och vilket stöd och service den nya organisation kan erbjuda dig som medlem. Du har till exempel personliga förhandlare som du alltid kan vända dig till.

Information

När?
2020-10-13, 10:00 - 17:00
Var?
Hornsgatan 20, Stockholm
Kursledare
Per Nordenstam
Sista anmälningsdatum
2020-09-11

Registrering

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef