Ledarskapsprogrammet

Sobonas Ledarskaps­program

Att vara chef är en formell position inom en organisation eller företag. Att vara ledare är en annan sak. En ledare behöver inte nödvändigtvis ha titeln chef. Ledarskapet förtjänas i relation till medarbetarna. Sobonas ledarskapsprogram har som syfte att bidra till din utveckling som ledare så att du kan utveckla och förbättra ditt ledarskap.

Programmet är upplevelsebaserat och bygger på deltagarnas genuina intresse och aktiva deltagande. Det innebär att deltagarna gemensamt skapar nya insikter genom att fylla på med vetenskapsbaserad teori, agerar tillsammans, reflekterar över det som händer, ger varandra feedback och delar med sig av sina erfarenheter.

Programmet omfattar åtta dagar fördelat på fyra tillfällen, under 2019 den 10-11 september och den 20-21 november, under 2020 den 12-13 februari och den 6-7 maj. Vi kommer att vara på Friberghs herrgård, som ligger mellan Bålsta och Uppsala.

Sista anmälningsdag är 2 augusti 2019

Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om

  • Fördjupad självkännedom
  • Hur du hanterar olikheter i grupp
  • Hur du kan påverka hjärnan och hantera stress
  • Kris- och konflikthantering
  • Hur dina känslor kan påverka dig
  • Hur maktrelationer kan påverka ditt ledarskap
  • Introduktion i arbetsrätt
  • Hur din kommunikation kan anpassas till olika medarbetare

Målgrupp

Första linjens chef, avdelningschef/mellanchef i operativ befattning.

Ledarskapsprogrammet består av fyra block

Jaget, Hjärnan, Laget och Hjärtat. Här nedan följer en kort beskrivning av innehållet:

Block 1, Jaget
Dessa två dagar ägnas åt självinsikt och ledarskap. Genom personlighetsinventeringen Rebus startas reflektioner om oss själva och i förhållande till varandra. En spännande resa som kommer att ge dig en stark bas för självkännedom och en förståelse för vad som är ”ditt naturliga sätt” att vara ledare (kommunikation, i vad du uppfattar som viktigt, hur du tar dig an förändringar osv). Du kommer också att få en förståelse för hur andra människor kan vara annorlunda och hur ni tillsammans kan skapa team som bygger på att olika personers styrkor tas tillvara för att bygga trivsel, effektivitet, skapa utveckling och ökad kompetens.

Block 2, Hjärnan
I detta andra block har vi fokus på vision och målstyrning och hur den enskilde medarbetaren görs till en del i helheten. Tillsammans reflekterar vi också över hur olika känslostämningar påverkar ditt ledarskap i beslutssituationer och i vardagen. Dag två följer vi upp med fördjupad kunskap inom den neurokognitiva vetenskapen, hur hjärnan är uppbyggd och fungerar och om hjärnans fantastiska formbarhet. Men vad betyder det? Kan jag påverka hur den formas eller stöps den bara om – med väder, vind och arbetsklimat? I takt med att kunskapen om den friska hjärnan ökar, växer nya tvärvetenskapliga områden fram. Ett sådant är neuroledarskap. Det handlar om hur jag kan leda mig själv och andra – på hjärnans villkor. Du lär dig också att hantera vardagsstress och om vikten av att regelbundet serva dig själva och din hjärna.

Block 3, Laget
I block tre får du en inblick i den mer formella delen av chefskapet. Arbetsrätten är en central del i uppdraget att vara chef. Här är de saker du måste ha ett hum om för att inte gå i några fallgropar. Du kommer få en översiktlig bild av hur arbetsrätten och arbetsmiljörätten är uppbyggd. Målet är att det ska ringa en klocka i dig som säger att du ska ta reda på mer när du möts av ett arbetsrättsligt dilemma i vardagen. Den andra dagen ägnas åt hur du som ledare skapar förtroende och tillit mellan dig och dina medarbetare, genom bland annat kommunikation och förhållningssätt.

Block 4, Hjärtat
I sista blocket kombinerar vi de tidigare genom omdömesträning i praktiken:

Vi börjar med en kombinerad föreläsning/workshop kring ledarskap, människor och maktrelationer som inledning till dag två då vi fördjupar oss i samtalsmetodik och det svåra samtalet. Vi tar också upp de signaler som människor i kris sänder ut. Vi pratar om konflikters funktion, motsägelsefullhet och oförutsägbarhet. Hur utövas egentligen det ideala och önskade och det verkliga, mer pragmatiska ledarskapet omdömesfullt var dag? Vi pratar om hur konflikter byggs upp och eskalerar och hur vi på bästa sätt förebygger att konflikter uppkommer. Vi tränar i att ge konsekvent och konkret återkoppling.

Kursledare

Giggi Langlet och Alexandra Wåhlstedt från Sobona

Föreläsare:
Block 1 - Margareta Lycken och Johan Frisö
Block 2 - Marie Ryd, Johan Frisö
Block 3 - Göran Holm, Katarina Blom
Block 4 - Åsa Lundquist Coey

Om föreläsarna

Margareta Lycken har arbetat som psykolog, huvudsakligen med inriktning på yrkesmässig rådgivning och rehabilitering sedan 1970-talet. I 20 år har hon arbetat med Myers Briggs Type Indicator (MBTI) och utvecklat ett eget typformulär Rebus. Hon har särskilt intresserat sig för att få människor att förstå sig själva, både i förhållande till sig själva i form av självkännedom och i förhållande till sina arbetskamrater. Hon har också arbetat med olika lär- och inlärningsstilar och hur våra olikheter påverkar vårt sätt att kommunicera. Margareta är en av Sveriges mest erfarna inom området och hon har varit delaktig i tidigare ledarskapsprogram som funnits inom KFS under 10 års tid.

Johan Frisö har de senaste åren varit delaktig i uppbyggnaden av KFS ledarskapsprogram. Han arbetar idag som verksamhetsansvarig för Sobonas bolag på Omställningsfonden. Han är utbildad ledarskapskonsult och har bland annat Rebus och UGL på sin lyra. Innan Johan började arbeta på KFS Trygghetsfond hade han arbetat med ledarskapsfrågor på fackförbundet Ledarna. På Kronofogdemyndigheten och Skatteverket var Johan internkonsult och konsultchef.

Marie Ryd är Doctor in Medical Sciences och disputerad inom molekylärbiologi, mikrobiologi och immunologi vid Karolinska Institutet. De senaste 15 åren har hon utvecklat en expertis inom neurokognition, dels som vetenskapsjournalist, dels som ledarskapsutvecklare med utgångspunkt i hur hjärnan fungerar. Marie Ryd är VD och en av grundarna till Missing Links som arbetar med att utveckla psykosocialt hållbara arbetsmiljöer. Hon menar att kunskap om hur människan fungerar neurobiologiskt är en avgörande pusselbit för kloka beslut, ett hållbart arbetsliv och en positiv samhällsutveckling.

Katarina Blom är psykolog med positiv psykologi som specialområde. Positiv psykologi handlar om människokännedom och att identifiera de faktorer som får oss att må bättre. Katarina använder forskning om bland annat vår hjärna, som är designad att reagera på faror och risker, så att vi överlever. Hon visar hur vi kan öka vårt välbefinnande genom meningsfulla handlingar och ta vara på det som gör oss lyckliga. Katarina arbetar också på Psykologifabriken som har som mål att göra psykologi lätt att förstå och använda och som arbetar med att hjälpa företag att skap hållbara och välmående team. Psykologifabriken har sitt eget psykologiska gym i form av verktyget Habitud.

Åsa Lundquist Coey är Doktor i Management och Complexity och specialist på kommunikativt och relationellt chefs- och ledarskap, komplexitet och förändringsprocesser. Det är obalans – motstånd och motsättningar- som skapar liv och utveckling. Du påverkar och påverkas samtidigt i allt du gör. Dina relationer skapar dig och din framtid. Ingen är i kontroll av det som händer utan vi samskapar det som sker på många förutsägbara och oförutsägbara sätt. Åsa kommer att utmana dina innersta tankar och din syn på dig själv i förhållande till andra.

Information

När?
2019-09-10, 09:00 - 2019-09-11 , 16:00
Var?
Friiberghs herrgård, Örsundsbro, Uppsala
Kursledare
Giggi Langlet och Alexandra Wåhlstedt
Aktiviteter
Programmet omfattar åtta dagar fördelat på fyra tillfällen.
Pris
31000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2019-08-02

Datum

Block 1: 10-11 september 2019
Block 2: 20-21 november 2019
Block 3: 12-13 februari 2020
Block 4: 6-7 maj 2020

Plats

Friiberghs herrgård, Örsundsbro

KOSTNAD

Programmet (4 block) kostar 31 000 kr ex moms per person. Sobona står inte för logi- och resekostnader.

Information

Anmäl dig genom anmälningsrutan. Du kommer sedan att få en bekräftelse per e-post om du fått plats på utbildningen.