Sobonas Ledarskaps­akademi

Ett vässat, kompetent och modernt ledarskap bidrar till moderna organisationer och attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare. Därför erbjuder vi, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, Sobonas Ledarskapsakademi.

Insikter från undersökningar och kvalitativa studier gjorda bland våra medlemsföretag har legat till grund för utvecklingen av programmen som är skräddarsydda för våra medlemmars behov och utmaningar.

Med fokus på moderna organisationsfrågor, särskilt avseende ordföranderollen, vd-rollen och strategiska chefs- och ledarrollerna, får du förutsättningarna att förbättra verksamheten och därigenom samhällsnyttan.