HR-dagarna 11-12 mars 2020

Sobonas HR-dagar syftar till att stärka dig i en HR-strategisk roll. Vi erbjuder dig en arena där du kan ta del av relevanta insikter, kunskaper och analys. Du får verktyg, inspiration och möjlighet till nätverkande. Dagarna vänder sig till dig som har ett HR-strategiskt uppdrag och arbetar med personalstrategiska frågor.

Programmet är skräddarsytt för Sobona och utformat i samarbete med Handelshögskolan Executive Education. Vi inleder den 11 mars med gemensam lunch och avslutar den 12 mars efter lunch. På kvällen den 11 mars äter vi gemensam middag på Operaterassen - OBS att du måste ange om du ska delta på middagen i formuläret under Information om dig.

Läs mer om program, innehåll och talare här >länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hotell / boende

Hotell finns förbokade - hur du bokar detta på egen hand, här finns mer information om hotell och bokningskoder:PDF

Under dessa två interaktiva halvdagar fokuserar vi på era utmaningar de kommande 1-3 åren. I en nyligen genomförd enkätstudie angav 75% av våra medlemmar i HR-rollen att rekrytering och kompetensförsörjning är den största utmaningen. Tillsammans med Handelshögskolan Executive Education har vi utformat ett program som tar sitt avstamp i aktuell forskning. Du får ta del av kvalificerade kunskapsinspel och verktyg för att möta dessa utmaningar.

Figur utmaningar HR

Bild: Vilka är din verksamhets största utmaning sett till de närmsta 1-3 åren vad gäller HR-frågor? (Undersökning med HR-chefer hos Sobonas medlemmar i dec 2019)

Rekrytering och kompetensförsörjningsfrågan är den viktigaste frågan just nu för HR-chefer i de kommunala företagen och kommunalförbunden.

En alldeles nyligen genomförd enkätstudie med HR-chefer hos Sobonas medlemsorganisationer visar mycket tydligt vilken utmaning som är den största som de ser i sitt arbete.

Av de 74 personer som svarat, angav 75 % att den största HR-utmaningen är rekrytering och kompetensförsörjning. Kompetensutveckling av nuvarande personal var den fråga som kom upp som den andra stora utmaningen, benämnd av nästan 30 % av HR-cheferna.

Samtidigt visar också enkäten att det finns ett starkt behov att bättre kroka arm mellan Sobonas medlemsorganisationer i HR-arbetet, då man ofta kan bli ensam med detta arbete. Den 11-12 mars kommer vi att lägga fokus på olika kvalificerade kunskapsinspel som har bäring på de utmaningar som vi tillsammans har identifierat, samt undersöka vägarna för att lösa dessa frågor.

Målgrupp: HR-chef eller motsvarande i HR-strategisk roll.

Onsdagen den 11 mars 2020

11.30 Gemensam lunch
12.30 Välkomna! Samira Lundqvist och Anna Lirén, Sobona
12.30 Introduktion till dagarna, Fredrik Lidman
Strategiska frågeställningar för HR - Resultat från förstudien, Gunnar Westling
13.30 Vad innebär kompetens i en digitaliserad tid? Frida Pemer
14.30 Fikapaus
15.00 Framtidens rekrytering och kompetensförsörjning – vad säger forskningen? Kajsa Asplund
16.15 Olika roller som HR kan agera utifrån. En jämförelse med ekonomifunktionens utveckling. Patrik Tran
Gemensam summering av dagen Fredrik Lidman
17.15 Egen tid
18.30 Gemensam middag

Torsdagen den 12 mars

09.00 Återblick på gårdagens arbete, Fredrik Lidman
09.15 Attrahera morgondagens medarbetare till kommunala företag, Anna Lirén, Sobona och Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern
10.00 Strategi för att möta utmaningarna för HR, branschvis diskussion, Fredrik Lidman
10.30 Fikapaus
11.00 Strategisk plan för att möta utmaningarna – verktyg och kunskapsplattformar, Fredrik Lidman
12.00 Gemensam lunch

Anna Lirén
Utvecklingsstrateg
Samira Lundqvist
Chef för Strategisk utveckling

Information

När?
2020-03-11, 11:30 - 2020-03-12 , 13:00
Var?
Operaterassen, Kungsträdgården, Stockholm
Kursledare
Samira Lundqvist, projektansvarig
Pris
1000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2020-02-17

Registrering stängd

Det här eventet har stängt sin registrering.