Workshop för handledare

19 november, 2019

Språkutveckling och kultur, få ihop laget

"Från Jag och Du - till Vi"

Runt om i landet erbjuder vi utbildningsdagar för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra hand­ledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

Vi erbjuder även en vidareutbildning i handledning för dig som vill skapa ett klimat där alla trivs och stödja en person i utvecklingen av sitt yrkesspråk. Alla arbetsplatser har sin egen kultur. Som handledare förmedlar du både yrkeskultur och sociala ”måsten”. Målet är gemenskap, trygghet och motivation att göra sitt bästa.

Workshopen har fokus på företagskultur och att lära ut yrkesspråk till någon som inte har svenska som modersmål. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet. Du som handledare kommer att vara otroligt viktig för den du ska introducera. Genom att samtala och knyta an till personen du handleder ökar chanserna till språkutveckling och gemenskap på arbetsplatsen.

Förberedelser inför utbildningsdag

Inför utbildningsdagen ska du ha genomfört webbutbildning, bekantat dig med handboken samt arbetat med förberedelsefrågor.

UR INNEHÅLLET

Språkutveckling på arbetsplatsen består av tre delar; Ett, webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration. Två, handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet. Tre, utbildningsdag med fokus på erfarenhetsutbyte.

MÅLGRUPP

Utbildningsdagen riktar sig till dig som är handledare idag eller kommer att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen framöver. Du ska innan utbildningen ha gått webbutbildning i handledning och språkutveckling.

Information

När?
2019-11-19, 10:00 - 17:00
Var?
Hornsgatan 20, Stockholm
Kursledare
Conny Larsson
Sista anmälningsdatum
2019-11-07

Mer information

Antal platser: Antal platser är begränsade. Om du vill anmäla fler än två deltagare, kontakta projektledare Conny Larsson.
Avgift: Kostnadsfritt. Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar innan utbildningen debiteras en no show-avgift på 1000 kr ex moms per person.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning