Logga

Sobonadagarna

Vi samlar årligen våra medlemmar till årsstämmorna som utgör kärnan för medlemsinflytandet och bygger runt dessa ett inspirerande konferensprogram som inramning där vi lyfter blicken mot de viktigaste framtidsfrågorna för våra medlemmar. Vänligen observera att detta evenemang är exklusivt för våra medlemmar.

Årets tema: Förnyelsekraft för hållbar utveckling

Sobonadagarna 2022 äger rum 2-3 juni i Gävle.

För medverkan på plats i Gävle är sista anmälningsdag den 19 maj.

Vill du medverka digitalt är sista anmälningsdag 31 maj.

Obs: Detta evenemang är exklusivt för våra medlemmar.

Medlemsinflytande och dialog

Nätverka på plats i Gävle eller delta digitalt

Spaningar och visioner kring framtiden för individ, organisation och samhälle

Årets talare

 • Parul Sharma, Hållbarhetsexpert och människorättsjurist - "Agenda 2030 förklarar sambanden mellan människan och miljön"

  Parul är rankad som näringslivets mäktigaste kvinna av Veckans Affärer, biståndsdebattens mäktigaste av tidningen Omvärlden, och hållbarhetsmäktigaste av en rad olika tidningar. Under två års tid ledde hon den svenska regeringens Agenda 2030-delegation med tydliga globala mål för hållbar utveckling. Parul är en engagerad människorättsjurist och författare.

 • Stefan Hyttfors, Futurist - "Tid för optimism"

  Hur kan vi förhålla oss till framtiden i en tid präglad av osäkerhet och förändring? Vad betyder digitalisering för de krav och förväntningar vi kan förvänta oss? Vilken ledartyp krävs för ett hållbart arbetsliv? Stefan Hyttfors är futurist, författare och prisbelönad föreläsare med fokus på trender. Han har en bakgrund som journalist och har belönats med utmärkelsen Årets Talare två gånger. Med sin unika förmåga skapar han röda trådar, utmanande historier och inspirerande bilder av komplexa frågor.

 • Joakim Skog, Områdesledare, Framtidsområden på Vinnova, "Att leda från framtiden för att skapa radikal innovation".

  Genom att bygga bilder av alternativa framtider baserat på signaler vi fångar upp i nutiden kan vi själva välja vilken framtid vi vill vara med och skapa. Framtiden är nämligen inget som händer oss - det är vi som skapar den. I detta föredrag berättar Joakim om hur myndigheten leder från framtiden och ger exempel på hur man praktiskt kan sätta igång själv.

 • Marie Larsson, VD, Skellefteå buss, “Framtidens kollektivtrafik i Skellefteå”

  Marie Larsson har varit VD på Skellefteå buss sedan början av 2020. Hennes gedigna bakgrund inom kvalitet och förnyelse kom till god nytta då pandemin slog till precis då hon var ny på sin post. Skellefteå är redo att möta nya behov av klimatsmarta transporter som uppkommer i och med den omställning till ett hållbart samhälle som behövs.

 • Christina Kiernan, Samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan, SKR

  Christina Kiernan är samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sedan april i år. Hon är jurist i grunden och har lång och bred erfarenhet av brottsförebyggande arbete och samverkan mellan olika myndigheter och aktörer. Närmast kommer hon från Stockholms stad där hon var stadens samordnare mot våldsbejakande extremism och innan dess arbetade hon närmare 10 år som verksamhetsexpert avseende unga lagöverträdare, avhopparverksamhet och våldsbejakande extremism vid Polismyndigheten.

 • Sandra Barouta Elvin , Nationell säkerhetschef, Microsoft, "Säkerhet i en digital värld"

  Cyberattacker och ett förändrat geopolitiskt läge ställer nya krav på samhällsviktiga verksamheter. Hör mer om hur utvecklingen ser ut och hur man kan möta den. Sandra Barouta Elvin arbetar som nationell säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat säkerhetsmässiga policyfrågor och säkerhetsfrågor. Hon har över 20 års erfarenhet av att jobba med IT och informationssäkerhet såväl strategiskt som operativt inom både offentlig och privat sektor.

 • Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKR

  Annika Wallenskog är chefsekonom på Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Hon har arbetat på SKR sedan 2010 och tidigare arbetat som kommundirektör och ekonomidirektör i både kommun och region. Under 90-talet arbetade hon i sex år på Stockholm Globe Arena - när det var ett kommunalt bolag.

 • Leif Denti, Fil. Dr i psykologi, Göteborgs Universitet, "Motivation till innovation - så funkar det"

  Varför ska medarbetarna bry sig om att bidra till organisationens framtid när de har så många andra bollar i luften? Välkommen till en föreläsning med Leif Denti som utforskar människors vilja och motivation till förändring, nytänkande och innovation. Vad gör oss motiverade och hur hänger vår vilja ihop med kultur och ledarskap?

 • Gunnar Westling, Rektor, Kommunala företagens ledarskapsakademi

  Gunnar Westling, ekonomie doktor (inriktning ledning och organisation) har arbetat med ledarutveckling i drygt 20 år. Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande vid innovationsarbete och i komplexa utvecklingsuppdrag. Gunnar är verksamhet i flera av våra program inom Kommunala företagens ledarskapsakademi och leder bland annat Vd-programmet och Ordförandeprogrammet. Gunnar är även rektor för Kommunala företagens ledarskapsakademi.

 • Leif Rehnström, vd, Hello Future - "Innovation – vägen framåt i en värld av utmaningar"

  Leif Rehnström är en av grundarna av Hello Future. Han hjälper ledningsgrupper med strategiarbete och utvecklingsfrågor. Leif driver tillsammans med sina kollegor på Hello Future den välkända podcasten "transformationspodden". Han har en bakgrund som ingenjör och låtskrivare med en mix av kreativt skapande och logiskt tänkande. Brinner för innovation och utveckling för en bättre värld.

Det här får du

Konferensprogrammet pågår från lunch till lunch och ger dig möjligheten att fördjupa dig inom högaktuella ämnen och nätverka med branschkollegor. Under kvällen kommer bjuds det på mingel, en festlig trerättersmiddag, underhållning och samvaro under trevliga former.

När?

1 juni - kvällsmingel kvällen innan konferensen för dig om åker upp tidigare. Minglet hålls på Elite Grand Hotel i Gävle.
2 juni - årsstämmor äger rum kl. 11.00 (separat inbjudan skickas för årsstämmor).
2 juni - konferensprogram startar vid lunch och fortsätter fram till lunch 3 juni.
Det kommer gå att delta digitalt under utvalda delar av programmet.

Kostnad

Sobonadagarnas konferensprogram är kostnadsfritt för Sobonas medlemmar. Kostnader för resa och logi tillkommer.

Målgrupp

Sobonadagarna är exklusivt för dig som är medlem i Sobona.

Mer information

Dörrarna och garderoben öppnas i Gävle konserthus för registrering från kl. 8.30 till 12.30 den 2 juni. Ankomstkaffe serveras under morgonen!

11.00 - 11.45

2 juni årsstämmor

Sobonas förenings- och bolagsstämmor äger rum i Gevalisalen i Gävle Konserthus. Inbjudan till stämmorna skickas separat och det går att delta på och följa stämmorna digitalt.

11.45 – 12.45

2 juni lunch i Gävle Konserthus

Lunch serveras utanför Gevaliasalen i Gävle Konserthus.

12.45 - 17.15

2 juni konferensprogram

12.45 – 13.00 (15 min)

Sobonadagarnas moderator hälsar välkommen

test

Madeleine Gimåker, Sobona

Moderator ramar in dagen och introducerar programmet.

13.00 – 13.45 (45 min)

Tid för optimism

test

Stefan Hyttfors, Futurist och författare

Hur kan vi förhålla oss till framtiden i en tid präglad av osäkerhet och förändring? Vad betyder digitalisering för de krav och förväntningar vi kan förvänta oss? Vilken ledartyp krävs för ett hållbart arbetsliv? Stefan Hyttfors är futurist, författare och prisbelönad föreläsare med fokus på trender. Han har en bakgrund som journalist och har belönats med utmärkelsen Årets Talare två gånger. 

13.50 - 14.20 (30 min)

Säkerhet i en digital värld

test

Sandra Barouta Elvin, Nationell säkerhetschef, Microsoft

Cyberattacker och ett förändrat geopolitiskt läge ställer nya krav på samhällsviktiga verksamheter. Hör mer om hur utvecklingen ser ut och hur man kan möta den. Sandra Barouta Elvin arbetar som nationell säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat säkerhetsmässiga policyfrågor och säkerhetsfrågor.

14.20 - 14.50 (30 min)

Paus!

Tid för att ta en kaffe, fika, se utställningen i konserthuset och nätverka.

14.50 - 16.00 (70 min inklusive kort paus)

Reflektionspanel

Ett dynamiskt samtal där vi fångar upp de utmaningar som kommit upp under dagen och som de kommunala företagen står inför idag. Vi reflekterar bland annat om maktförskjutningar, digital säkerhet, välfärdskriminalitet, scenarioplanering och krisberedskap.


test

Gunnar Westling, ekonomiedoktor, rektor Kommunala företagens ledarskapsakademi

test

Christina Kiernan, Samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan, SKR

test

Christian Schwartz, Vd, Mölndal Energi AB och styrelseordförande i Sobona AB

test

Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKR

test

Sandra Barouta Elvin, Nationell säkerhetschef, Microsoft

test

Stefan Hyttfors, Futurist och författare

test

Madeleine Gimåker, Sobona

16.00 - 16.15 (15 min)

Paus!

Tid för att se utställningen i konserthuset och nätverka.

16.15 - 17.00 (45 min)

Att leda från framtiden för att skapa radikal innovation

test

Joakim Skog, Områdesledare, Framtidsområden, Vinnova

Joakim Skog är områdesledare för Framtidsområden på Vinnova där teamet arbetar med olika metoder inom strategisk framsyn för att måla upp scenarier som visar vägen mot framtiden på sätt som skapar nya tankar om hur vi tar oss dit. I detta föredrag berättar han om hur myndigheten leder från framtiden och ger exempel på hur man praktiskt kan sätta igång själv.

17.00 - 17.15 (15 min)

Summering och information inför kvällen och nästkommande dag

test

Madeleine Gimåker, Sobona

Moderator rundar av och informerar om kvällsaktivitet, middag och nästkommande konferensdag.


Kvällen 2 juni:

Konferensen följs av mingel, en trerättersmiddag, underhållning och samvaro under trevliga former i Gävles karaktäristiska gasklockor. Bussar kommer gå från centrala delar av Gävle C till Gasklockorna. Kvällsaktiviteten börjar vid 19.00.

09.00 - 12.45

3 juni konferensprogram

Dörrarna och garderoben öppnas i Gävle Konserthus kl. 08.30. Kaffe och fralla finns för dig som inte ätit hotellfrukost. Obs: eventuell registrering sker från 08.30.

09.00 - 09.15 (15 min)

Uppstart dag två med Sobonadagarnas moderator

test

Madeleine Gimåker, Sobona

Moderator ramar in den fortsatta konferensen och temat för dagen.

09.15 - 10.15 (60 min inklusive kort paus)

Agenda 2030 förklarar sambanden mellan människan och miljön

test

Parul Sharma, Människorättsjurist och hållbarhetsexpert

Målen går att likställa med ett kugghjul där varje mål behövs för att balansera ett eller flera andra mål. Hur hör mål 10 om minskad ojämlikhet ihop med mål 13 som handlar om att bekämpa klimatförändringarna? Hur hör mål 12 om konsumtion och mål 3 om välmående ihop? Agenda 2030 utgör ett unikt ramverk där alla möjligheter finns att förklara samband, orsak och verkan. Detta är en hållbarhetsagenda som kan beröra alla, men för det behövs information och kunskapshöjande insatser i hela samhället.

10.15 - 10.45 (30 min)

Paus!

Tid för att ta en kaffe, fika, se utställningen i konserthuset och nätverka.

10.45 - 11.30 (45 min)

Motivation till innovation - så funkar det

test

Leif Denti, Fil. Dr i psykologi, Göteborgs Universitet

Varför ska medarbetarna bry sig om att bidra till organisationens framtid när de har så många andra bollar i luften? Välkommen till en föreläsning med Leif Denti som utforskar människors vilja och motivation till förändring, nytänkande och innovation. Vad gör oss motiverade och hur hänger vår vilja ihop med kultur och ledarskap? Dessa och andra fascinerande frågor får svar under 45 minuter.

11.35 - 12.00 (25 min)

Innovation – vägen framåt i en värld av utmaningar

test

Leif Rehnström, vd, Hello Future

test

Samira Lundqvist, chef strategisk utveckling, Sobona

Sobonas chef för strategisk utveckling, Samira Lundqvist, delar tillsammans med Hello Futures vd, Leif Rehnström, spännande insikter och kunskaper om nuläget kopplat till utvecklingen av en större satsning inom innovation.


Leif Rehnström är vd och en av grundarna av Hello Future. Han hjälper ledningsgrupper med strategiarbete och utvecklingsfrågor. Har en bakgrund som ingenjör och låtskrivare med en mix av kreativt skapande och logiskt tänkande. Brinner för innovation och utveckling för en bättre värld. 

12.00 - 12.30 (30 min)

Framtidens kollektivtrafik i Skellefteå

test

Marie Larsson, vd, Skellefteå buss

test

Kalle Jegers, Head of research – Innovation & Design, Hello Future

Samhället förändras i snabb takt och kollektivtrafiken kommer att bli en otroligt viktig pusselbit då hela infrastrukturen utmanas och fler bilar varken ryms eller leder till bättre miljö, vare sig utifrån ett klimat- eller trivselperspektiv. Kollektivtrafiken behöver ses över och bättre anpassas till invånarnas behov med stöd av digitala lösningar som gör det enklare, billigare och bättre än att köra egen bil.

12.35- 12.45 (10 min)

Sobonadagarna avrundas av moderator

test

Madeleine Gimåker, Sobona

Moderator knyter ihop säcken innan lunch.

12.45 – 13.45

3 juni lunch i Gävle konserthus

Lunch serveras utanför Gevaliasalen i Gävle Konserthus. Du som bokat wrap-to-go får med dig en lunchpåse.

Årsstämma 2 juni

Utöver Sobonadagarnas konferensprogram äger Sobonas förenings- och bolagsstämmor rum klockan 11 den 2 juni. Inbjudan till stämmorna skickas separat och det går att delta på stämmorna digitalt.

Anmälan

Inbjudan till Sobonadagarna samt inbjudan och kallelse till Sobonas årsstämmor skickas separat via mejl. Det kommer gå att delta digitalt på årsstämmorna samt under utvalda delar av konferensprogrammet.

Obs: Detta evenemang är exklusivt för våra medlemmar.

Kontakt

Frågor om programmet
Shira Cohen, projektledare Sobonadagarna
08-452 72 95, shira.cohen@sobona.se

Frågor om anmälan
Marika Engberg, projektledare Konferenspoolen
08-441 88 35, marika.engberg@konferenspoolen.se

Dörrarna och garderoben öppnas i Gävle konserthus för registrering från kl. 8.30 till 12.30 den 2 juni. Ankomstkaffe serveras under morgonen!

11.00 - 11.45

2 juni årsstämmor

Sobonas förenings- och bolagsstämmor äger rum i Gevalisalen i Gävle Konserthus. Inbjudan till stämmorna skickas separat och det går att delta på och följa stämmorna digitalt.

11.45 – 12.45

2 juni lunch i Gävle Konserthus

Lunch serveras utanför Gevaliasalen i Gävle Konserthus.

12.45 - 17.15

2 juni konferensprogram

12.45 – 13.00 (15 min)

Sobonadagarnas moderator hälsar välkommen

test

Madeleine Gimåker, Sobona

Moderator ramar in dagen och introducerar programmet.

13.00 – 13.45 (45 min)

Tid för optimism

test

Stefan Hyttfors, Futurist och författare

Hur kan vi förhålla oss till framtiden i en tid präglad av osäkerhet och förändring? Vad betyder digitalisering för de krav och förväntningar vi kan förvänta oss? Vilken ledartyp krävs för ett hållbart arbetsliv? Stefan Hyttfors är futurist, författare och prisbelönad föreläsare med fokus på trender. Han har en bakgrund som journalist och har belönats med utmärkelsen Årets Talare två gånger. 

13.50 - 14.20 (30 min)

Säkerhet i en digital värld

test

Sandra Barouta Elvin, Nationell säkerhetschef, Microsoft

Cyberattacker och ett förändrat geopolitiskt läge ställer nya krav på samhällsviktiga verksamheter. Hör mer om hur utvecklingen ser ut och hur man kan möta den. Sandra Barouta Elvin arbetar som nationell säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat säkerhetsmässiga policyfrågor och säkerhetsfrågor.

14.20 - 14.50 (30 min)

Paus!

Tid för att ta en kaffe, fika, se utställningen i konserthuset och nätverka.

14.50 - 16.00 (70 min inklusive kort paus)

Reflektionspanel

Ett dynamiskt samtal där vi fångar upp de utmaningar som kommit upp under dagen och som de kommunala företagen står inför idag. Vi reflekterar bland annat om maktförskjutningar, digital säkerhet, välfärdskriminalitet, scenarioplanering och krisberedskap.


test

Gunnar Westling, ekonomiedoktor, rektor Kommunala företagens ledarskapsakademi

test

Christina Kiernan, Samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan, SKR

test

Christian Schwartz, Vd, Mölndal Energi AB och styrelseordförande i Sobona AB

test

Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKR

test

Sandra Barouta Elvin, Nationell säkerhetschef, Microsoft

test

Stefan Hyttfors, Futurist och författare

test

Madeleine Gimåker, Sobona

16.00 - 16.15 (15 min)

Paus!

Tid för att se utställningen i konserthuset och nätverka.

16.15 - 17.00 (45 min)

Att leda från framtiden för att skapa radikal innovation

test

Joakim Skog, Områdesledare, Framtidsområden, Vinnova

Joakim Skog är områdesledare för Framtidsområden på Vinnova där teamet arbetar med olika metoder inom strategisk framsyn för att måla upp scenarier som visar vägen mot framtiden på sätt som skapar nya tankar om hur vi tar oss dit. I detta föredrag berättar han om hur myndigheten leder från framtiden och ger exempel på hur man praktiskt kan sätta igång själv.

17.00 - 17.15 (15 min)

Summering och information inför kvällen och nästkommande dag

test

Madeleine Gimåker, Sobona

Moderator rundar av och informerar om kvällsaktivitet, middag och nästkommande konferensdag.


Kvällen 2 juni:

Konferensen följs av mingel, en trerättersmiddag, underhållning och samvaro under trevliga former i Gävles karaktäristiska gasklockor. Bussar kommer gå från centrala delar av Gävle C till Gasklockorna. Kvällsaktiviteten börjar vid 19.00.

09.00 - 12.45

3 juni konferensprogram

Dörrarna och garderoben öppnas i Gävle Konserthus kl. 08.30. Kaffe och fralla finns för dig som inte ätit hotellfrukost. Obs: eventuell registrering sker från 08.30.

09.00 - 09.15 (15 min)

Uppstart dag två med Sobonadagarnas moderator

test

Madeleine Gimåker, Sobona

Moderator ramar in den fortsatta konferensen och temat för dagen.

09.15 - 10.15 (60 min inklusive kort paus)

Agenda 2030 förklarar sambanden mellan människan och miljön

test

Parul Sharma, Människorättsjurist och hållbarhetsexpert

Målen går att likställa med ett kugghjul där varje mål behövs för att balansera ett eller flera andra mål. Hur hör mål 10 om minskad ojämlikhet ihop med mål 13 som handlar om att bekämpa klimatförändringarna? Hur hör mål 12 om konsumtion och mål 3 om välmående ihop? Agenda 2030 utgör ett unikt ramverk där alla möjligheter finns att förklara samband, orsak och verkan. Detta är en hållbarhetsagenda som kan beröra alla, men för det behövs information och kunskapshöjande insatser i hela samhället.

10.15 - 10.45 (30 min)

Paus!

Tid för att ta en kaffe, fika, se utställningen i konserthuset och nätverka.

10.45 - 11.30 (45 min)

Motivation till innovation - så funkar det

test

Leif Denti, Fil. Dr i psykologi, Göteborgs Universitet

Varför ska medarbetarna bry sig om att bidra till organisationens framtid när de har så många andra bollar i luften? Välkommen till en föreläsning med Leif Denti som utforskar människors vilja och motivation till förändring, nytänkande och innovation. Vad gör oss motiverade och hur hänger vår vilja ihop med kultur och ledarskap? Dessa och andra fascinerande frågor får svar under 45 minuter.

11.35 - 12.00 (25 min)

Innovation – vägen framåt i en värld av utmaningar

test

Leif Rehnström, vd, Hello Future

test

Samira Lundqvist, chef strategisk utveckling, Sobona

Sobonas chef för strategisk utveckling, Samira Lundqvist, delar tillsammans med Hello Futures vd, Leif Rehnström, spännande insikter och kunskaper om nuläget kopplat till utvecklingen av en större satsning inom innovation.


Leif Rehnström är vd och en av grundarna av Hello Future. Han hjälper ledningsgrupper med strategiarbete och utvecklingsfrågor. Har en bakgrund som ingenjör och låtskrivare med en mix av kreativt skapande och logiskt tänkande. Brinner för innovation och utveckling för en bättre värld. 

12.00 - 12.30 (30 min)

Framtidens kollektivtrafik i Skellefteå

test

Marie Larsson, vd, Skellefteå buss

test

Kalle Jegers, Head of research – Innovation & Design, Hello Future

Samhället förändras i snabb takt och kollektivtrafiken kommer att bli en otroligt viktig pusselbit då hela infrastrukturen utmanas och fler bilar varken ryms eller leder till bättre miljö, vare sig utifrån ett klimat- eller trivselperspektiv. Kollektivtrafiken behöver ses över och bättre anpassas till invånarnas behov med stöd av digitala lösningar som gör det enklare, billigare och bättre än att köra egen bil.

12.35- 12.45 (10 min)

Sobonadagarna avrundas av moderator

test

Madeleine Gimåker, Sobona

Moderator knyter ihop säcken innan lunch.

12.45 – 13.45

3 juni lunch i Gävle konserthus

Lunch serveras utanför Gevaliasalen i Gävle Konserthus. Du som bokat wrap-to-go får med dig en lunchpåse.

Årsstämma 2 juni

Utöver Sobonadagarnas konferensprogram äger Sobonas förenings- och bolagsstämmor rum klockan 11 den 2 juni. Inbjudan till stämmorna skickas separat och det går att delta på stämmorna digitalt.

Anmälan

Inbjudan till Sobonadagarna samt inbjudan och kallelse till Sobonas årsstämmor skickas separat via mejl. Det kommer gå att delta digitalt på årsstämmorna samt under utvalda delar av konferensprogrammet.

Obs: Detta evenemang är exklusivt för våra medlemmar.

Kontakt

Frågor om programmet
Shira Cohen, projektledare Sobonadagarna
08-452 72 95, shira.cohen@sobona.se

Frågor om anmälan
Marika Engberg, projektledare Konferenspoolen
08-441 88 35, marika.engberg@konferenspoolen.se

Tillbakablick på tidigare år

Hör gärna av dig till mig om du har frågor om programmet.

Shira Cohen, projektledare för Sobonadagarna
shira.cohen@sobona.se | 08-452 72 95

Mig kan du kontakta om du har frågor om din anmälan.

Pia Saajakari, administrativ chef
pia.saajakari@sobona.se | 08-452 72 74

Dela sidan

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!