• Branschvalidering
  • Kompetensförsörjning
  • Event

Kompetenspasset

23 augusti, 2023

Många aktörer börjar vända blicken mot mikromeriter. Det är mindre byggstenar av kompetens som kan komma från både informellt och formellt lärande. 

Målgrupp

Den här konferensen riktar sig till dig som arbetar med kompe-tensförsörjning och kompetensutveckling och som är intresserad av hur det livslånga lärandet kan synliggöras. Under dagen får du veta mer om de fyra piloter som Sobona driver inom Komptenspasset.

Information

När?
2023-08-23, 13:30 - 2024-08-23 , 16:30
Var?
Webbsändning
Kursledare
Conny Larsson
Sista anmälningsdatum
2023-08-19

Registrering

Har du några frågor om din anmälan?

Pia Saajakari
Administrativ chef