bro
  • Kompetensförsörjning
  • Inkludering och mångfald
  • Event

Skills Meetup Sweden 2023

19 april, 2023

Välkommen till en mötesplats för erfarenhetsutbyte, nätverkande och lärande kopplat till aktuella frågor för en effektiv kompetensförsörjning.

Kvalifikationer, mikromeriter, yrkesutbildning och validering inom både utbildning och arbetsliv är i fokus. Dagarna kommer även att erbjuda möjlighet till internationell utblick kopplad till EU:s Skills Agenda. Sobona är med på plats och representerar även i flera av programpunkterna under konferensen.

Som värd för mötesplatsen står Myndigheten för yrkeshögskolan och EU-projekten BOSS, NOVA-Nordic och SeQF 3.0 samt projektet Kompetenspasset.

Skills Meetup Sweden 2023 genomförs under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

Målgrupp

Mötesplatsen är till för dig som arbetar med frågor som rör kompetensförsörjning och livslångt lärande på nationell och regional nivå.

Mer information

Datum: 19-21 april 2023
Plats: Hyllie, Malmö
Värd: Myndigheten för yrkeshögskolan och EU-projekten BOSS, NOVA-Nordic och SeQF 3.0 samt projektet Kompetenspasset.

Anmälan

Ta del av mer information och anmäl dig genom anmälningslänken.