• Ledarskap
  • Kommunala företagens ledarskapsakademi
  • Event

Informationsmöte om Utvecklande HR

9 mars, 2023

Ulrika Tillberg, programledare för Utvecklande HR berättar om innehåll och upplägg i detta program samt svarar på frågor om Kommunala företagens ledarskapsakademi i sin helhet.

Programmet Utvecklande HR syftar till att ännu tätare integrera och förankra HR i verksamhetens värdeskapande processer (för samhället, medborgare, kunder och ägare) och stärka den samlade konkurrenskraften på arbetsmarknaden för Sobonas medlemsföretag.

Ulrika Tillberg, programledare för Utvecklande HR berättar om innehåll och upplägg i detta program samt svarar på frågor om Kommunala företagens ledarskapsakademi i sin helhet.

Tid: 08:10 - 08:50

Kostnadsfritt informationsmöte via Zoom.

Programledare Ulrika Tillberg Luckey:

Ulrika Tillberg Luckey är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Ulrika har mer än 25 års erfarenhet av att ha utvecklat chefer och ledare genom handledning och coachning, ledningsgrupper i teamutvecklingsprocesser och stöd till organisationer och företag som befinner sig i stora, komplexa förändringsprocesser. Ulrika brinner för att stödja samskapande och involvering mellan medarbetare. Hon har egen chefs- och ledningsgruppserfarenhet och arbetade under sju år inom HR i internationell koncern, med ansvar för att utveckla ramverk för Change Management. Ulrika arbetar idag som konsult, handledare och programledare i såväl offentlig som privat verksamhet.

Kommunala företagens ledarskapsakademi drivs av Sobona och utgör en del av vårt utbildningserbjudande för dig som medlem.

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm erbjuder vi fyra utbildningsprogram som är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.