Breddade rekryteringsvägar och enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända

Med stöd från Arbetsförmedlingen driver Sobona ett främjandeprojekt för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Projektet beskriver en kompetensförsörjningsmodell genom att erbjuda bland annat språkutveckling och YKB (yrkeskompetensbedömning) samt informationsinsatser kring att öka medvetenheten om nyanländas kompetens för att öka rekryteringsbasen.

Sobonas nationella samarbete med Arbetsför­medlingen identifierar anställningsbehov hos våra medlemsföretag på ett strukturerat sätt. En viktig del i matchningsarbetet är att ha en lokal kontakt med Arbetsförmedlingen. Avsikten med samarbetet är underlätta lokala kontakter, skapa bättre matchningar och snabbare kontaktvägar. Syftet är att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att synliggöra deras kompetens, stärka deras kunskaper i svenska samt främja användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser.

 

Inom ramen för projektet erbjuds Sobonas medlemmar:

  • Sobonas verktygslåda med bland annat handledarutbildning med språkmodul
  • Regionala och lokala möten med Arbetsförmedlingen, exempelvis frukostträffar
  • Medlemsbesök/ledningsgruppsworkshop

Vill du veta mer om projektet? Kontakta projektledare Conny Larsson på conny.larsson@sobona.se