video-item

Vattenuppropet och Yrkesprofiler inom VA

Vattenuppropet är branschens uppdrag kring att rekrytera smartare. Man står inför stora utmaningar i branschen. Det är viktigt att vi inte låter resurser ligga oanvända i samhället. Vi måste vidga våra vyer och tänka lite större. Inkludering och mångfald ska vara en naturlig del i det. Välkomnar man olikheter i företag skapar man förutsättningar att våga, våga vara mer kreativ och ta egna initiativ.

https://youtu.be/MUmJLWiHIY8