video-item

Valideringskonferensen 2019 – yrkesprofilering och validering som verktyg

Yrkesprofilering är ett gemensamt språk som berättar vad en individ behöver kunna för en viss yrkesroll på en arbetsplats. Tack vare SeQF kan kvalifikationerna bli formellt godkända och de kan även jämföras.

https://youtu.be/MPjr-DUHlP4