video-item

Valideringskonferensen 2019 – servicegruppen

Servicegruppen är ett projekt som drivs av Norrköping kommun och Nodra, vilket är ett kommunalt bolag för vatten, avlopp, avfall och bredband. Projektet har gått ut på att rekrytera trainees inom bolaget för att minska arbetslösheten och bidra till kompetensförsörjningen.

https://youtu.be/Nzqrg7zatbg