video-item

Valideringskonferensen 2019 – SeQF, bryggan mellan arbetsliv och utbildning

SeQF är Sveriges referensram för kvalifikationer. Den är bryggan mellan arbetsliv och utbildning och påvisar resultaten av en utbildning. Det kan till exempel vara en gymnasieexamen, en certifiering eller en doktorsexamen.

https://youtu.be/CKP6C9dRYMU