video-item

Valideringskonferensen 2019 – mod, ledarskap och hållbar utveckling

Vilken värld vill du leva i? Vilka avtryck vill du göra? Ditt mod, din energi och dina val är avgörande för att göra världen till en lite bättre plats utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling agenda 2030.

https://youtu.be/oamH3K64nQw