video-item

Valideringskonferensen 2019 – jobbspåret

Renovas jobbspår är ett strukturerat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad, ABF Vux, Sobona och Renova. Jobbspåret ska göra 17 deltagare anställningsbara hos Renova 2020.

https://youtu.be/VItxrbtUCIM