video-item

Valideringskonferensen 2019 – det handlar inte kom kompetensbrist!

Validering är ett värdefullt verktyg som hjälper individer att komma in i en verksamhet och vidare i sin utveckling. Det är en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av vad en person kan.

https://youtu.be/GwePVQRYUz4