video-item

Utbildade bedömare och en mer inkluderande rekrytering - Två vinster med projektet

Borab har utbildat handledare/bedömare som har arbetsledande roller. Handledarna fördelar jobb och ser medarbetares potential. Tack vare validering kan de styrka vad medarbetarna faktiskt kan.

https://youtu.be/L1VVqIxa6m8