video-item

Handledargruppen på Nacka vatten och avfall

Hur säkrar man kompetensförsörjning i ett längre perspektiv, hur introducerar man handledarutbildning på ett klokt och effektivt sätt? Ett sätt är att cheferna identifierar handledare och att de erbjuds att ingå i ett handledarnätverk där man får utveckling tillsammans med kollegor och då blev erbjudandet mer attraktivt. Engagemanget är otroligt högt och man sprider väldigt mycket positiv energi.

https://youtu.be/KXKY0dYpp6g