video-item

Återvinningsuppropet och Yrkesprofiler

Vi står inför en jätteutmaning när det gäller kompetensbrist. Återvinningsuppropet är branschens upprop kring att rekrytera smartare. Vi löser kompetensfrågor, sysselsättningsfrågor och samhällsfrågor genom att öppna upp för möjligheter för folk att kunna vara en del av ett arbetsliv, att ha tillhörighet.

https://youtu.be/KZr_n9syRzY