video-item

Yrkesprofilering och validering - Så går en valideringsprocess till

Det börjar med en kartläggning och en bedömningsplan. Sen följer lärande, bedömning, granskning och ett kompetensbevis. Beviset är viktigt, men också att deltagaren fått ökat självförtroende.

https://www.youtube.com/watch?v=TXkfHW_z8NM