video-item

Yrkesprofiler och validering del 3

Borab har utbildat handledare som har arbetsledande roller. Handledarna fördelar jobb och ser medarbetares potential. Tack vare validering kan de styrka vad medarbetarna faktiskt kan.

https://www.youtube.com/watch?v=L1VVqIxa6m8