video-item

Yrkesintroduktionsanställning

Detta är en anställningsform där 75 % arbete kombineras med 25 % introduktion och utbildning. Syftet är att medlemsföretagen ska kunna säkerställa sina kompetensbehov.

https://www.youtube.com/watch?v=Mp0fHZZ8OrY